Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: kliknij w link poniżej

http://new.ore.edu.pl/index.php/ppko/

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Podstawa programowa. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates