Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Rok szkolny 2019/2020

KLASY 0-VIII

LP Etap edukacyjny Nazwa programu Czas obowiązujący program Nr w szkolnym zestawie programów
1 Oddział przedszkolny WOKÓŁ PRZEDSZKOLA – Program wychowania przedszkolnego

2018-2019

66/2018/2019
2

Oddział przedszkolny

religia

“W świecie mojego Boga” 2018-2020 26/2012/2013
3

I etap edukacyjny

Klasa I-III

„Gra w kolory” JUKA 2019-2022 44/2017/2018
4

I etap edukacyjny

religia klasa I

Żyjemy w Bożym świecie wyd. Jedność  2019-2022  
5

I etap edukacyjny

Zaj.komputerowe

Klasa I-III

„Gra w kolory” JUKA 2017-2019 45/2017/2018
6

I etap edukacyjny

religia klasa II
Kochamy Pana Jezusa wyd. WAM 2019-2022  
7

I etap edukacyjny

Język angielski

Klasa II-III

J. ang. w naucz. zintegrowanym.

Program nauczania języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny kl. I-III szkoły podstawowej

2016-2019 10/2012/2013
8

I etap edukacyjny

Język angielski

Klasa I

KLASA I, BUGS TEAM 1, MACMILLAN, PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO, SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 2017/2019 46/2017/2018
9

I etap edukacyjny

Terapia pedagogiczna

Klasa I-III

„Ortograffiti z Bratkiem”

2016-2019

29/2012/2013
10

I etap edukacyjny

31/2012/2013

Terapia logopedyczna

Klasa 0-III

Program zajęć logopedycznych

2016-2019

31/2012/2013
11

I etap edukacyjny

Gimnastyka

korekcyjna

Klasa 0-III

Zdrowie i sprawność dziecka w naszych rękach” –program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla pierwszego etapu edukacji szkoły podstawowej 2016-2019 33/2012/2013
12

I etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa I

„Oto ja” MAC EDUKACJA Wychowanie

fizyczne i edukacja zdrowotna

2017-2020 47/2017/2018
13

I etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa II

Wychowanie fizyczne kl. 2

2016-2019

32/2012/2013
14

I etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa III

Odkrywam siebie i świat klasa 3 2016-2019 5/2016/2017
15 I etap edukacyjny – Wychowanie przez szachy Klasa I-II Edukacja przez szachy w szkole – Program nauczania szachów w klasie I i II 2017-2019 48/2017/2018
16

I i II etap edukacyjny

Język kaszubski Klasy I-VIII

„Gôdòm i piszã pò kaszëbskù”– Program nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej dla klas I-VIII 2017-2022 24/2012/2013
17

I etap edukacyjny

Religia Klasa III

„W drodze do Wieczernika” 2016-2019 27/2012/2013
18

II etap edukacyjny

zajęcia komputerowe

Klasa IV-VIII

„Lubię to! ” Program zajęć komputerowych szkoły podstawowej dla klas IV-VIII

2015-2019

4/2015/2018
19

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa IV

BRAINY KL.4,MACMILLAN, PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VIII, E.PIOTROWSKA, T.SZTYBER 2017-2020 50/2017/2018
20

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa V-VI

Program naucz. j. ang. Kurs dla kl. IV-VI szkoły podstawowej.

II etap edukacyjny

2016-2019 11/2012/2013
21

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa VII

ALL CLEAR 7, PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. VII-VIII (NA OKRES PRZEJŚCIOWY), E. PIOTROWSKA, T. SZTYBER 2017-2019 51/2017/2018
22

II etap edukacyjny

Język polski

Klasa IV-VI

“Teraz polski” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 2017-2019 67/2018/2019
23

II etap edukacyjny

Język polski

Klasa IV-VIII

“Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 2017-2022 52/2017/2018
24

II etap edukacyjny

Matematyka

Klasa IV-V-VIII

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 2017-2022 68/2018/2019
25

II etap edukacyjny

Matematyka

Klasa IV-VIII

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w szkole podstawowej 2015-2020 15/2012/2013
26

II etap edukacyjny

Wychowanie do życia

w rodzinie

Klasa IV-VIII

Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości", Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Teresa Król

2017-2020

32/2012/2013
27

II etap edukacyjny

Muzyka

Klasa IV-VI

„Moja muzyka”

2017-2019

34/2012/2013
28

II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa IV-VIII

Program wychowania fizycznego

Wychowanie fizyczne bliższe

wartościom–Romanowska Alicja

2017-2019

36/2012/2013
29

II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa VII-VIII

Innowacja programowa " ZRAF" Zajęcia Rozwijające Aktywność Fizyczną

Na podstawie programu DKW 4041-88/01

2017-2019 41/2017/2018
30

Historia i Kultura

Kaszubów Klasa V-VI

Własna historia i kultura Kaszubów

2017-2019

35/2013/2019
31

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VI

Program godzin wychowawczych dla klasy VI szkoły podstawowej 2017-2019 53/2017/2018
32

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa V

Program godzin wychowawczych dla klasy V szkoły podstawowej 2017-2019 55/2017/2018
33

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa IV

Program godzin wychowawczych dla klasy IV szkoły podstawowej 2017-2019 54/2017/2018
34

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VII

Program godzin wychowawczych dla klasy VII szkoły podstawowej 2017-2019 56/2017/2018
35

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VIII

Program godzin wychowawczych dla klasy VIII szkoły podstawowej 2018-2019 69/2017/2018
36

II etap edukacyjny

Przyroda Klasa IV-V

Tajemnice przyrody – program nauczania przyrody w klasie 4 i 5 2017-2019 57/2017/2018
37

II etap edukacyjny

Przyroda Klasa VI

“Na tropach przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej 2017-2019 18/2012/2013
38

II etap edukacyjny

Historia Klasa VI

T. Maćkowski, „Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej” 2017/2020 19/2012/2013
39

II etap edukacyjny

Historia Klasa IV-V

Program nauczania historii w szkole podstawowej 2017-2020 58/2017/2018
40

II etap edukacyjny

Historia Klasa VII-VIII

Program nauczania historii w szkole podstawowej 2017-2022 59/2017/2018
41

II etap edukacyjny

Technika Klasa IV-V

„Jak to działa” program do nauczania techniki w szkole podstawowej 2017/2022 60/2017/2018
42

II etap edukacyjny

Zaj. techniczne

Klasa VI

„Jak to działa” program do nauczania techniki w szkole podstawowej

2017-2019

21/2012/2013
43

II etap edukacyjny

Plastyka Klasa IV-VI

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 2017-2022 22/2017/2018
44

II etap edukacyjny

Religia Klasa IV-VI

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

2017-2019

28/2012/2013
45

II etap edukacyjny

Religia Klasa VII-VIII

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

2017-2019

70/2018/2019
46

II etap edukacyjny

Terapia pedagogiczna

Klasa IV-VIII

„Ortograffiti”

2017-2019

30/2012/2019
47

II etap edukacyjny

Biologia Klasa VII-VIII

Program do nauczania biologii w szkole podstawowej 2017-2020 61/2017/2019
48

II etap edukacyjny

Chemia Klasa VII-VIII

Program do nauczania chemii w szkole podstawowej 2017-2020 62/2017/2019
49

II etap edukacyjny

Fizyka Klasa VII-VIII

Program do nauczania fizyki w szkole podstawowej 2017-2020 63/2017/2019
50

II etap edukacyjny

Geografia Klasa VII-VIII

Program do nauczania geografii w szkole podstawowej 2017-2020 64/2017/2019
51

II etap edukacyjny

Język niemiecki Klasa VII-VIII

Program do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej 2017-2020 65/2017/2019
52 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 2018-2019 71/2018/2019
53 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej 2018-2019 72/2018/2019
2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Program nauczania. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates