Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Rok szkolny 2020/2021

KLASY 0-VIII

LP Etap edukacyjny Nazwa programu Czas obowiązujący program Nr w szkolnym zestawie programów
1 Oddział przedszkolny

„Razem uczymy się 5 i 6latki”PODRĘCZNIKARNIA

Program wychowania przedszkolnego

2020-2021 1/2020/2021
2

Oddział przedszkolny

religia

“Tak, Jezus mnie kocha”

Jedność

2020-2021 2/2019/2020
3

I etap edukacyjny

Klasa I-III

„Gra w kolory” JUKA

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

2019-2022 3/2019/2020
4

I etap edukacyjny

religia klasa I

Poznaję Boży swiat

wyd. Jedność

 2019-2022  4/2019/2020
5

I etap edukacyjny

Zaj.komputerowe

Klasa I-III

„Gra w kolory” JUKA

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

2019-2021 3/2019/2020
6

I etap edukacyjny

religia klasa II

Idziemy do Jezusa wyd. WAM 2019-2022  5/2019/2020
7

Oddział przedszkolny

Język angielski

„Treetops starter” Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli 2019-2022 10/2019/2020
8

I etap edukacyjny

Język angielski

Klasa I-III

Bugs Team 1,2,3,

Program nauczania języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny kl. I-III szkoły podstawowej

2019/2022 6/2019/2020
9

I etap edukacyjny

Terapia pedagogiczna

Klasa I-III

„Ortograffiti z Bratkiem” 2016-2021 29/2012/2013
10

I etap edukacyjny

31/2012/2013

Terapia logopedyczna

Klasa 0-III

Program zajęć logopedycznych 2016-2021 31/2012/2013
11

I etap edukacyjny

Gimnastyka

korekcyjna

Klasa 0-III

Zdrowie i sprawność dziecka w naszych rękach” –program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla pierwszego etapu edukacji szkoły podstawowej 2016-2022 33/2012/2013
12

I etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa I-III

„Gra w kolory” JUKA

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

2019-2022 3/2019/2020
13 I etap edukacyjny – Wychowanie przez szachy Klasa I-II Edukacja przez szachy w szkole – Program nauczania szachów w klasie I i II 2017-2022 48/2017/2018
14

I i II etap edukacyjny

Język kaszubski Klasy I-VIII

„Gôdòm i piszã pò kaszëbskù”– Program nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej dla klas I-VIII 2017-2022 24/2012/2013
15

I etap edukacyjny

Religia Klasa III

„W drodze do Wieczernika”

WAM

2019-2022 27/2012/2013
16

II etap edukacyjny

zajęcia komputerowe

Klasa IV-VIII

„Lubię to! ” Program zajęć komputerowych szkoły podstawowej dla klas IV-VIII 2019-2022 4/2015/2018
17

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa IV - VI

Brainy 1,2,3 MACMILLAN, program nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej w klasach IV-VIII, E.Piotrowska, T.Sztyber 2019-2022 50/2017/2018
18

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa VII

Program naucz. j. ang. Kurs dla kl. VII szkoły podstawowej.

II etap edukacyjny

2019-2021 11/2012/2013
19

II etap edukacyjny

Język angielski

Klasa VIII

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. VIII (NA OKRES PRZEJŚCIOWY), E. PIOTROWSKA, T. SZTYBER 2019-2021 51/2017/2018
20

II etap edukacyjny

Język polski

Klasa IV-VIII

“Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 2017-2022 52/2017/2018
21

II etap edukacyjny

Matematyka

Klasa IV-V-VIII

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach 4-8 2017-2022 68/2018/2019
22

II etap edukacyjny

Matematyka

Klasa IV-VIII

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w szkole podstawowej 2015-2021 15/2012/2013
23

II etap edukacyjny

Wychowanie do życia

w rodzinie

Klasa IV-VIII

Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości", Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Teresa Król 2017-2021 32/2012/2013
24

II etap edukacyjny

Muzyka

Klasa IV-VI

„Moja muzyka” 2017-2021 34/2012/2013
25

II etap edukacyjny

Wychowanie fizyczne

Klasa IV-VIII

Program wychowania fizycznego

Wychowanie fizyczne bliższe wartościom –Romanowska Alicja

2017-2021 36/2012/2013
26

Historia i Kultura

Kaszubów Klasa V-VI

Własna historia i kultura Kaszubów 2017-2021 35/2013/2019
27

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VI

Program godzin wychowawczych dla klasy VI szkoły podstawowej 2017-2021 53/2017/2018
28

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa V

Program godzin wychowawczych dla klasy V szkoły podstawowej 2017-2020 55/2017/2018
29

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa IV

Program godzin wychowawczych dla klasy IV szkoły podstawowej 2017-2021 54/2017/2018
30

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VII

Program godzin wychowawczych dla klasy VII szkoły podstawowej 2017-2021 56/2017/2018
31

II etap edukacyjny

Godz. Wychowawcza

Klasa VIII

Program godzin wychowawczych dla klasy VIII szkoły podstawowej 2018-2021 69/2017/2018
32

II etap edukacyjny

Przyroda Klasa IV

Tajemnice przyrody – program nauczania przyrody w klasie 4 2017-2021 57/2017/2018
33

II etap edukacyjny

Historia Klasa IV-VIII

Podróże w czasie „Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej” 2017/2021 19/2012/2013
34

II etap edukacyjny

Technika Klasa IV-VI

„Jak to działa” program do nauczania techniki w szkole podstawowej 2017/2022 60/2017/2018
35

II etap edukacyjny

Plastyka Klasa IV-VII

„Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 2017-2022 22/2017/2018
36

II etap edukacyjny

Religia Klasa IV-VI

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” 2017-2021 28/2012/2013
37

II etap edukacyjny

Religia Klasa VII-VIII

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin 2017-2021 70/2018/2019
38

II etap edukacyjny

Terapia pedagogiczna

Klasa IV-VIII

„Ortograffiti” 2017-2021 30/2012/2019
41

II etap edukacyjny

Biologia Klasa V-VIII

Program do nauczania biologii w szkole podstawowej 2017-2022 61/2017/2019
42

II etap edukacyjny

Chemia Klasa VII-VIII

Program do nauczania chemii w szkole podstawowej 2017-2021 62/2017/2019
43

II etap edukacyjny

Fizyka Klasa VII-VIII

Program do nauczania fizyki w szkole podstawowej 2017-2021 63/2017/2019
44

II etap edukacyjny

Geografia Klasa V-VIII

Program do nauczania geografii w szkole podstawowej 2017-2021 64/2017/2019
45

II etap edukacyjny

Język niemiecki Klasa VII-VIII

Program do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2./A1)

autor: Anna Jaroszewska

2019-2022 65/2017/2019
46 Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 2018-2021 71/2018/2019
47 Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej 2018-2021 72/2018/2019
 
2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Program nauczania. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates