marzec 2020

Wrzesień 2020

Co słychać w zerówce?

Tematy kompleksowe:

  1. Witamy w przedszkolu.
  2. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.
  3. Chcę być zdrowy.
  4. Jesień w ogrodzie i sadzie.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

DZIECKO:

- bawi się zgodnie z innymi,

- wymienia imiona kolegów i koleżanek,

- precyzyjnie rysuje po śladzie,

- chętnie ćwiczy,

- zna pomieszczenia w szkole i pracowników,

- samodzielnie rysuje postać człowieka,

- stosuje zasady bezpieczeństwa,

- rysuje wg polecenia słownego,

- bawi się ze wszystkimi,

- dzieli wyrazy na sylaby,

- określa pierwszą głoskę,

- zna zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw,

- orientuje się co jest zdrowe,

- rysuje wg wzoru,

- śpiewa piosenkę „Moje przedszkole”,

- zna kierunki rozmieszczania na kartce,

- rozpoznaje drzewa i krzewy,

- nazywa emocje,

- zna i nazywa rodzaje znaków drogowych,

- zna numery alarmowe,

- precyzyjnie wycina i przykleja,

- zauważa zmiany w przyrodzie,

- precyzyjnie koloruje,

- wie, co to jest samogłoska,

     - wyróżnia głoski w nagłosie

   - samodzielnie wykonuje kukiełki,

     - gra role wybrane przez siebie,

- rozpoznaje warzywa w ogródkach,

- samodzielnie zakłada wyjściowy ubiór,

- odgaduje zagadki,

- wykonuje zadania oddechowe,

- potrafi wypowiedzieć się nt sposobu przygotowania przetworów.

6 LATEK :

  • Poznaje literę: o, O oraz cyfrę: 1,2,3
  • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
  • Wyodrębnia głoski w prostych słowach.

Będziemy śpiewać piosenkę: „Moje przedszkole”

I Jestem znów w przedszkolu,

szybko mija czas.

Wspominam z radością,

jezioro i las.

Ref: Bo w moim przedszkolu,

najlepiej na świecie.

Drugiego takiego,

nigdzie nie znajdziecie. /2x

II Tu się mogę bawić,

tu się mogę śmiać.

Gdy jestem zmęczony,

mogę nawet spać.

Ref: Bo w moim...

         Nauczymy się wierszyka: „ Dwie wrony” D. Kossakowskiej

Jedna wrona na płocie siedziała.

I jeszcze jedna przyleciała.

Siedzą wrony dwie na płocie,

pióra mają w czarnym błocie.

W błocie ziarna dwa leżały,

         więc się wrony częstowały.

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Aktualności. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates