marzec 2020

Grudzień 2020

Co słychać w zerówce?

Tematy kompleksowe:

  1. Chcę być Świętym Mikołajem.
  2. Dokarmiamy ptaki.
  3. Pada śnieg – święta tuż, tuż…
  4. Zbliżają się święta.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

DZIECKO:

- rozpoznaje litery, czyta sylaby i wyrazy,

- dzieli wyrazy na głoski,

- ubiera właściwy strój na spacer, zauważa zmiany w przyrodzie zimą,

     - mówi wiersz z pamięci, potrafi zaśpiewać nowe piosenki,

     - zna znak graficzny litery r, R, s, S,

     - odnajduje w wyrazach literę r, s,

     - pisze precyzyjnie literę r, s,

     - zna znak graficzny cyfry 6,7

     - przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi,

     - czyta proste teksty,

     - odnajduje rymy i je wypowiada,

- potrafi precyzyjnie wycinać,

- wykonuje ćwiczenia matematyczne,

- układa puzzle,

- wypowiada pełnymi zdaniami nt obrazka,

- z uwagą słucha opowiadania,

- wie czym dokarmiać ptaki,

- stara się dokarmiać ptaki zimą,

- posługuje się określeniami: na, pod, za, obok, z prawej strony, z lewej  

strony,

- dodaje i odejmuje na konkretach,

- wypowiada się nt cech charakterystycznych dla zimy,

- rysuje świecą na określony temat,

- zna i wymienia właściwości śniegu,

- układa bałwanka z elementów tworząc jego postać,

- zna historię choinki,

- zna tradycje Świąt Bożego Narodzenia, śpiewa kolędy, ubiera choinkę,

- układa i wypowiada życzenia dla najbliższych.

6 LATEK :

  • poznaje litery: r,R, S oraz cyfrę: 6,7
  • wyodrębnia głoski w prostych słowach.

Będziemy śpiewać piosenkę: „Mikołaj”

I Już Mikołaj jedzie drogą, przytupuje lewą nogą.

Przytupuje nogą prawą, wszystkie dzieci biją brawo.

II Dziś Mikołaj szuka dzieci, zaraz prezent do nich wleci.

Wszyscy dzisiaj świętujemy, za prezenty dziękujemy.

 

         Nauczymy się wierszyka: „Pocztówka” D. Kossakowska

Zbliżają się święta. Wszyscy na nie czekamy

I świąteczne życzenia sobie przesyłamy.

Zdrowia, szczęścia i radości, wszystkim dziś składamy

I świąteczne pocztówki bliskim wysyłamy.

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Aktualności. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates