MARZEC 2019

Co słychać w zerówce ?prze

 

Tematy kompleksowe:

1.Zwierzęta z dżungli i sawanny.

2.Zwierzęta z naszych pól i lasów.

3.Marcowa pogoda.

4.Wiosenne przebudzenia.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
 • rozwiazywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 • zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta żyjące na łące
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
  • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
  • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
  • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
  • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
  • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych w danej porze roku.
  • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
  • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
  • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
  • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych

           6 latek:

               • poznaje litery: Z,z; C,c; U,u; Ł,ł oraz cyfrę: 10
                             

NAUCZYMY SIĘ WIERSZYKA:

 „Nadeszła wiosna”

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili,

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię,

świat się zazieleni.

BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIOSENKĘ:

„ Na sawannie”

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.

Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

zwierzaki ciągle wskakują do wody.

Chlup, chlup, chlup, chlup.

Chlup, chlup, chlup, chlup!

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

a pod palmą przyczaiła się pantera.

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

Ref.: Bo to sawanna jest…

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Aktualności. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates