Listopad 2018

 Co słychać w zerówce ?

Tematy kompleksowe:

1.Mój dom.

2.Moja rodzina.

3.Moje prawa i obowiązki.

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter:
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy:
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:

                              -niewłaściwego zachowania się względem zwierząt

                              -kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)

                              -samodzielnego spożywania lekarstw

    

 6 latek:

               • poznaje litery: E, e; I, i; T, t; D, d; K, k; oraz cyfrę: 4, 5, 0
                             

NAUCZYMY SIĘ WIERSZYKA:

„Barwy ojczyste” Cz. Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIOSENKĘ:

HYMN NARODOWY

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...


 

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Aktualności. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates