Styczeń 2019

Co słychać w zerówce ?

Tematy kompleksowe:

1.Mijają dni, miesiące, lata.

2.Zima i zwierzęta.

3.Babcia i dziadek.

4.Baśnie, bajki, bajeczki.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.).
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • improwizowanie piosenek ruchem.
 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków .
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie sylab i wyrazów
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

 6 latek:

               • poznaje litery: Y, y; R, r; S, s; N, n; oraz cyfrę: 6, 7, 8
                             

NAUCZYMY SIĘ WIERSZYKA:

 „Wróbelek” 

Martwi się bardzo szary wróbelek,
że ma przyjaciół w świecie niewielu.
-Nikt mnie nie lubi, bo nie mam takich
piór kolorowych jak inne ptaki.
Nikt mnie nie słucha, moje ćwierkanie
nie jest dla innych ptasim śpiewaniem.
-Choć strój masz szary i tylko ćwierkasz,
każdy cię lubi, mały wróbelku,
za to, że zimą całymi dniami
ćwierkasz, jak umiesz, że jesteś z nami.

BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIOSENKĘ:

"Pomóż ptakom"

1. Zastukały ptaszki w okno:

   "Hejże, hejże, dzieci!

    Zima mrozem postraszyła,

    śnieżek z nieba leci!

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

         i okruszków chleba!

         Gdy na dworze zima,

         ptakom  pomóc trzeba!"

2. Tata zbija z desek karmnik,

    chleb szykuje mama,

    słonecznika ziarnka dzieci

    wsypią tutaj zaraz.

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

         i okruszków chleba!

         Gdy na dworze zima,

         ptakom  pomóc trzeba!"

3. Ile ptaków jest w karmniku,

   Jak bardzo się cieszą.

   Za jedzenie świergotaniem

   Podziękują dzieciom.

 

 

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Aktualności. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates