Informacje dla rodziców

 

Lista rzeczy potrzebnych do zerówki na rok szkolny 2018/2019

 • Kapcie NIE WIĄZANE!
 • Woreczek do kapci z wyszytym znaczkiem.
 • Ręcznik z wyszytym znaczkiem (najlepiej dwa - na zmianę)
 • Strój gimnastyczny (biała koszulka i granatowe spodenki)z wyszytym znaczkiem
 • Woreczek do stroju gimnastycznego z wyszytym znaczkiem.
 • Ryza papieru ksero
 • 1 blok techniczny z białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 1 zeszyt papierów kolorowych (wycinanki nie samoprzylepne !) formatuu A4
 • Dzienniczek w kratkę – podpisany na okładce !
 • Klej biurowy w sztyfcie – 1 sztuka
 • Ostrzynka zamykana
 • Patyczki
 • Pisaki (najmniej 6 kolorów)
 • Kredki ołówkowe (najmniej 12 kolorów)
 • Kredki świecowe
 • Nożyczki (dzieciom leworęcznym należy kupić odpowiednie nożyczki dla leworęcznych)
 • Teczka papierowa (zamykana na gumkę)
 • Ołówek
 • Plastelina
 • Farby akwarelowe!

Wszystkie rzeczy należy podpisać !   i przynieść do szkoły 04.09.2018

Na wszystkich uroczystościach w szkole obowiązuje: STRÓJ GALOWY (BIAŁA BLUZKA/ KOSZULA I GRANATOWA SPÓDNICZKA / SPODNIE), w który należy dziecko zaopatrzyć!

 

 W roku szkolnym 2018/2019 w klasie zerowej będzie obowiązywał  pakiet edukacyjny wydawnictwa mac EDUKACJA: pod nazwą:

" Olek i  Ada " Poziom B+ 

W skład pakietu wchodzi:

- Karty pracy, cz.1-5

- Książka

- Wyprawka plastyczna

Język angielski: "Treetops Starter - Podręcznik do edukacji przedszkolnej".  wydawnictwo: OXFORD

Religia: podręcznik: "Spotkanie dzieci Bożych" wyd. Jedność

 

 

        RAMOWY ROZDŁAD DNIA W KLASIE ZEROWEJ

730 – 800

Schodzenie się dzieci: kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami; Czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej; zabawy integracyjne;

zabawy dydaktyczne; praca wyrównawcza; (raz w tygodniu język angielski i raz religia)

8 00 – 845

Swobodna działalność dzieci; stwarzanie warunków do zabaw   odpowiadających zainteresowaniom dzieci; zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne; ćwiczenia gimnastyczne

8 45 – 915

Porządkowanie sali; czynności w ramach dyżurów;

Ćwiczenia poranne

9 15 – 9 30

     Zabiegi higieniczne; przygotowanie do posiłku.

9 30 – 9 50

     Spożywanie śniadania

     Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków

     higieniczno-kulturalnych

    

950 – 1100

        1.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

     Zabawa ruchowa

      

        2.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu   wychowania przedszkolnego.

11 00 – 1110

       Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – czynności samoobsługowe w szatni.

1110 1200

         Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym- gry i zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; wycieczki, spacery, zabawy badawcze, zajęcia sportowe. W razie niepogody zabawy konstrukcyjno-techniczne, badawcze prace gospodarcze i porządkowe w sali.

1200 – 1230

Raz w tygodniu język angielski i raz religia. Utrwalanie wierszy i piosenek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy dowolne. Praca wyrównawcza.

12 30.  – 12 50

Rozchodzenie się dzieciPrzejście z dziećmi dojeżdżającymi do szatni - kształcenie umiejętności samodzielnego ubierania się.

 

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

 

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649).

3. Statut Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z placówki przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi – opiekunowi grupy.
 3. W godzinach od 730 do 800 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do oddziału przedszkolnego.
 4. Przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
  z oddziału przedszkolnego.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego i chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.
 6. Dzieci dojeżdżające docierają do szkoły pod opieką opiekunki z autobusu szkolnego, która jest zobowiązana bezpiecznie przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu na holu szkolnym.
 7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka, np.: gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne, nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje
  w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 4. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel może wydać dziecko, osobie osobiście przez niego znanej.
 5. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 6. Nauczyciel odmówi wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się
  z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach,
  a rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela
  o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.

Powyższe procedury zostały opracowane przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzone przez dyrektora do realizacji.

 

 

 

2011 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie - Informacje dla rodziców. SP Łebieńśka Huta
Powered by Joomla 1.7 Templates