***WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”- konkurs plastyczny organiozwany przez KRUS

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”- konkurs plastyczny organiozwany przez KRUS
Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

 

Zadanie konkursowe1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, zwanej dalej pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.
3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawemlub dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić donaruszenia praw innych osób.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich.2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:1) I grupaklasy 0III szkoły podstawowej;2) II grupaklasy IV – VIII szkoły podstawowej.3. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycjikonkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I do IIIi wyróżnieniami.4. Warunkiem udziału w konkursie jest:1) akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez rodzica (opiekunaprawnego) na udział dziecka w konkursie;2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;3) wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez organizatora i współorganizatorówpracy konkursowej lub jej wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika konkursuza pośrednictwem dowolnego medium (Internet, druk).

W załączniku formularz zgłoszeniowy.

Prace należy oddać do 21.03.2023r. Pani Karinie Cisłowskiej

 
 
Data dodania: 2023-03-09 12:01:58
Data edycji: 2023-03-12 12:04:53
Ilość wyświetleń: 156

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook