***Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie ***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Psycholog

Psycholog

Drogi Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu…….

Zapraszam Cię do konsultacji psychologicznych.

Masz potrzebę rozmowy, coś Cię niepokoi, lub chcesz znaleźć odpowiedź na to co się dzieje

z Twoimi emocjami lub psychiką, zapraszam Cię do spotkania .

 • Pomagam dzieciom i dorosłym borykającym się z różnego rodzaju trudnościami.
 • Pomagam młodzieży dostrzec ,że poza światem cyfrowym i wirtualnym jest również tu i teraz oraz poszerzam ich świdomość o wpływie social mediów na otoczenie.

Nazywam się Ewelina Kania, jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwentką Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoonkologii i psychotraumatologii.

Ukończyłam kurs z prowadzenia terapii koherencji.

Zapraszam Cię do szczerej rozmowy……..o Tobie, opartej na szacunku, empatii, zaufaniu i dyskrecji

 

Uczniu jeśli :

 • Masz trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami.

 • Nie czujesz się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany).

 • W domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia Ci dobre funkcjonowanie.

Rodzicu jeśli czujesz że :

 • Nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;

 • Chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczycielu

 • Gdy doświadczasz trudności z uczniem lub zauważasz konflikt między uczniami w klasie;

 • Szukasz nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

W zakresie moich obowiązków jest również :

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;

3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły

 • Rodzicami

 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 • Poradniami specjalistycznymi

 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

ZAPRASZAM DO KONSULTACJI

Wtorek 8:30-11:30.

Czwartek 8:30- 12:30

W obecnej sytuacji oferuję również konsultacje on-line po przez platformę Microsoft Teams.

 

Pomocne numery telefonu i instytucje wspierające:

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży : 116 111

 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123

 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich: 800- 108 - 108

 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 • tel. 800 080 222(czynne całodobowo)

 • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 • tel. 800 120 002 (telefon pracuje całodobowo)

 • Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc tel. 800 120 148
  (całodobowo, połączenie bezpłatne)

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gdynia ul. Bp. Dominika 25, 81-402
  Gdynia

 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
  I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

  - bezpłatna, niewymagająca skierowania pomoc dla dzieci i młodzieży
  uczącej się (do 21 roku życia),
  - pomoc psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

  Proponowane formy pomocy dotyczą dzieci i młodzieży, które nie wymagają
  pomocy psychiatry a doświadczają:

  - trudności w relacjach z rówieśnikami,
  - trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w rodzinie,
  - lęków,
  - sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych,
  - zaburzenia odżywania, psychosomatycznych,
  - są ofiarami przemocy,
  - zaburzeń zachowania i emocji.

  Rejestracja pod numerem telefonu:  58 782 44 33Data dodania: 2021-01-13 19:43:59
Data edycji: 2021-09-20 09:16:43
Ilość wyświetleń: 830

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej