***WITAJ SZKOŁO!!! Życzymy wszystkim uczniom i starszym, i młodszym udanego roku szkolnego, niech obfituje w dobre, zapadające w pamięć wydarzenia, cieszy wszystkich koleżeństwem w klasach i efektami systematycznej pracy uczniów. Niech przyniesie sukcesy, każdemu na miarę jego możliwości i sił. Niech ten rok odsłoni moc nowych zainteresowań i da dużo radości z uczniowskiego dorastania.***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Psycholog

Psycholog

Drogi Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu…….

Zapraszam Cię do konsultacji psychologicznych.

Masz potrzebę rozmowy, coś Cię niepokoi, lub chcesz znaleźć odpowiedź na to co się dzieje

z Twoimi emocjami lub psychiką, zapraszam Cię do spotkania .

Nazywam się Anna Herra. Jestem psychologiem psychoterapeutą i doradcą zawodowym.

Jesteś w szkole, gdzie Twoje myśli, uczucia, problemy i sukcesy mają znaczenie dla dorosłych.

Jeżeli:

- odczuwasz lęk

- nie radzisz sobie z jakąś sytuacją

- myślisz, że jesteś gorsza/gorszy od innych

- nie bardzo wiesz jak rozwiązać jakiś konflikt

- nie radzisz sobie ze złością

- po prostu jest Ci źle

Przyjdź i opowiedz. Obiecuję Ci, że nie będę Cię oceniać. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

 

Zapraszam Cię także w sytuacji, gdy chcesz lepiej poznać siebie i zagłębić się w świat rozwoju osobistego, który jest inwestycją na 100% opłacalną.

Czym jest i jak realizować rozwój osobisty? Chciałbyś być w czymś lepszy? Spełniać swoje marzenia? Pokonać swoje słabości? Być szczęśliwszym i bardziej usatysfakcjonowanym?

Drogą do spełnienia tych pragnień może być rozwój osobisty. Rozwój osobisty może być fantastycznym narzędziem, ale także długą drogą przez całe życie. Główną misją jest tu rozwijanie własnych zdolności, pokonywanie słabości i stawanie się z każdym dniem coraz lepszym (w dowolnej dziedzinie).

 

Jestem tu także dla Rodziców i Nauczycieli. Głęboko wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, znaleźć rozwiązania na różne trudne sytuacje życiowe i zapobiec wielu trudnościom i problemom.

 

Moje zadania to także:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

· Dyrekcją szkoły

· Rodzicami

· Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

· Nauczycielami i pracownikami innych szkół

· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

· Poradniami specjalistycznymi

· Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

ZAPRASZAM DO KONSULTACJI

poniedziałek 7.30-12.30

środa 10.00 - 12.00/13:45 - 15.30

PIĄTEK: 7.30-11.15  17.02/ 10.03/ 24.03/ 17.04

DORADZTWO ZAWODOWE (10H w kl. VII i VIII):KLASA VII ŚRODA 13.00-13.45KLASA VIII ŚRODA 12.05- 12.50

godziny dostepności: środa w godz. 15.00 - 16.00 (co 2 tygodnie)

 


 

Pomocne numery telefonu i instytucje wspierające:

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży : 116 111

 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123

 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich: 800- 108 - 108

 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 • tel. 800 080 222(czynne całodobowo)

 • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 • tel. 800 120 002 (telefon pracuje całodobowo)

 • Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc tel. 800 120 148
  (całodobowo, połączenie bezpłatne)

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gdynia ul. Bp. Dominika 25, 81-402
  Gdynia

 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
  I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

  - bezpłatna, niewymagająca skierowania pomoc dla dzieci i młodzieży
  uczącej się (do 21 roku życia),
  - pomoc psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego.

  Proponowane formy pomocy dotyczą dzieci i młodzieży, które nie wymagają
  pomocy psychiatry a doświadczają:

  - trudności w relacjach z rówieśnikami,
  - trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w rodzinie,
  - lęków,
  - sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych,
  - zaburzenia odżywania, psychosomatycznych,
  - są ofiarami przemocy,
  - zaburzeń zachowania i emocji.

  Rejestracja pod numerem telefonu:  58 782 44 33Data dodania: 2021-01-13 19:43:59
Data edycji: 2023-02-20 12:05:06
Ilość wyświetleń: 1932

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook