*** Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 02.04.2024r. ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

PLAC ZABAW

PLAC ZABAW

Informacja - PLAC ZABAW

 

Informujemy, że plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie będzie otwarty dla najmłodszych mieszkańców (wejście od strony boiska).

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

Przypominamy zasady obowiązujace na terenie szkolnego placu zabaw:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Plac przeznaczony jest do zabawy, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia.
  2. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

  1. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców/opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
  2. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć szkolnych na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy – nauczyciele.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających poza zajęciami lekcyjnymi odpowiadają osoby dorosłe - rodzice/opiekunowie.
  4. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami lekcyjnymi szkoły.
  5. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
  6. Za szkody materialne powstałe na terenie obiektu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub dewastacji odpowiadają opiekunowie i rodzice/prawni opiekunowie.
  1. Na terenie placu zabaw zakazuje się:

1)  dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

2)  zaśmiecania terenu lub zanieczyszczania placu zabaw – odpadki należy wrzucać do kosza na śmieci,

3) niszczenia zieleni,

4) wprowadzania zwierząt,

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

6)  korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

7)  wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą do siedzenia lub stania,

8)  wchodzenia na płoty, bramy i dachy wież,

9)  wjeżdżania na plac zabaw pojazdami silnikowymi,

10)   spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

11)  przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

12)  Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać dyrektorowi szkoły.

 

 

 

Data dodania: 2022-06-07 14:45:56
Data edycji: 2022-09-12 10:07:49
Ilość wyświetleń: 902

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej