***Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie***Ласкаво просимо на сайт Початкової школи в Лебенській Гуті***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje dla rodziców

Lista rzeczy potrzebnych do zerówki w roku szkolnym  2021/2022

 • Kapcie NIE WIĄZANE! (w miarę możliwości prosimy o kapcie z białą podeszwą)
 • Woreczek do kapci
 • Ręcznik (najlepiej dwa - na zmianę)
 • Strój gimnastyczny (biała koszulka i granatowe spodenki)
 • Woreczek do stroju gimnastycznego
 • 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 • 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 • 1 blok techniczny z białymi kartkami
 • 1 zeszyt papierów kolorowych (wycinanki nie samoprzylepne!) formatu A4
 • Ryza papieru ksero
 • Dzienniczek w kratkę – podpisany na okładce
 • Klej biurowy w sztyfcie – 2 sztuki
 • Pisaki (minimum 6 kolorów)
 • Kredki ołówkowe (minimum 12 kolorów)
 • Kredki świecowe
 • Ostrzynka zamykana
 • Patyczki
 • Nożyczki
 • Teczka papierowa (zamykana na gumkę)
 • Ołówek
 • Plastelina
 • Dwa pędzelki do farb (gruby i cienki)
 • Farby akwarelowe
 • Bibuła – podstawowe kolory
 • Worki na śmieci (30l)

Wszystkie rzeczy należy podpisać! i przynieść do szkoły dnia 10.09.2021 r.

Na wszystkich uroczystościach w szkole obowiązuje: STRÓJ GALOWY:

BIAŁA BLUZKA/ KOSZULA I GRANATOWA SPÓDNICZKA / SPODNIE, w który należy dziecko zaopatrzyć!

 

W roku szkolnym 2021/2022 w klasie zerowej obowiązuje pakiet edukacyjny

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP, pod nazwą „Planeta dzieci” i odpowiednio „Sześciolatek” lub „Pięciolatek’ – książki zostaną zakupione przez wychowawcę!

 

W skład pakietu wchodzi:

- Karty pracy, cz.1-4

 • Wyprawka plastyczna

DZIECKU NALEŻY ZAKUPIĆ PODRĘCZNIKI DO J.ANGIELSKIEGO i RELIGII

RELIGIA:

Tak! Jezus mnie kocha, wyd. Jedność

JĘZYK ANGIELSKI

"Treetops starter" Lisa Kester Dodgson, Satrah M. Howell, wyd. Oxford University Press

 

RAMOWY ROZDŁAD DNIA W KLASIE ZEROWEJ

730 – 810

Schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami; swobodna działalność dzieci; zabawy ogólnorozwojowe, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne; praca wyrównawcza (indywidualna, z małymi zespołami dzieci); przygotowanie pomocy i materiałów do zajęć i zabaw

10 – 830

Porządkowanie sali; czynności w ramach dyżurów

Ćwiczenia poranne

 

830 – 900

        Zajęcie dydaktyczne: wtorek i piątek religia , czwartek język angielski)

 

00 – 915

     Zabiegi higieniczne; przygotowanie do posiłku.

 

30 – 950

    Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków

    higieniczno-kulturalnych, pełnienie dyżurów.

     Spożywanie śniadania.

 

950 – 1115

       1.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

     Zabawa ruchowa

       2.Zajęcie dydaktyczne realizowane według wybranego programu   wychowania przedszkolnego.

 

1115 – 1215

         Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe,

         zabawy konstrukcyjno-techniczne, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.

 

1215 – 12 40

Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym; rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami; rozchodzenie się dzieci do domów;

 

1220 – 12 50  Wtorek – język angielski

                

12 45 – 12 50

Przejście z dziećmi dojeżdżającymi do szatni - kształcenie umiejętności samodzielnego ubierania się).

 

 

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

 

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649).

3. Statut Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie.

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z placówki przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi – opiekunowi grupy.
 3. W godzinach od 730 do 800 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do oddziału przedszkolnego.
 4. Przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
  z oddziału przedszkolnego.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego i chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.
 6. Dzieci dojeżdżające docierają do szkoły pod opieką opiekunki z autobusu szkolnego, która jest zobowiązana bezpiecznie przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu na holu szkolnym.
 7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka, np.: gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne, nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje
  w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 4. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel może wydać dziecko, osobie osobiście przez niego znanej.
 5. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 6. Nauczyciel odmówi wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się
  z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach,
  a rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela
  o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.

Powyższe procedury zostały opracowane przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzone przez dyrektora do realizacji.

Data dodania: 2021-01-11 20:53:58
Data edycji: 2021-08-16 12:30:27
Ilość wyświetleń: 311

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej