***Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie ***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

Informujemy, że Pani Bożena Witczak - pedagog szkolny jest nieobecna.

Obowiązki pełni częściowo Pani Ewelina Kania - psycholog szkolny

(dyżury i szczegółowe informacje w zakładce Psycholog Szkolny)

 

PEDAGOG SZKOLNY - Bożeny Witczak

Nr telefonu: 58 676-18-06

 
Zapraszam uczniów i ich rodziców:
środa 09.00-14.30
czwartek 7.30-09.00
 

Polecane strony:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, informacje o przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadania pedagoga szkolnego:

Czym zajmuje się pedagog szkolny:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.

 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.

 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

  • oraz 

  • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,

  • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,

  • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,

  • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu ,

  • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),

  • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),

  • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny,

  • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

  • pomoc uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 • Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 • przyjdź także z każdą sprawą, z która sam nie potrafisz sobie poradzić

  Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

 • masz pytania dotyczące problemów w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

 • szukasz pomocy

 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,

 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,

 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,

 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści),

 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),

 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),

 • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny,

 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić do pedagoga :

Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami,

 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany),

 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie,

 • nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.


UWAGA!!

Pedagoga  szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam uczniów ich rodziców oraz opiekunów

Data dodania: 2021-01-11 20:32:24
Data edycji: 2021-02-05 10:04:07
Ilość wyświetleń: 758

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej