*** Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 02.04.2024r. ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Szemud realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi wyłącznie w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

 Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zameldowania (wg sołectw):

 

Lp.

Lokalizacja punktu dystrybucji

Właściwość miejscowa dla sołectwa:

1

Szkoła Podstawowa w Bojanie

Bojano, ul. J. Wybickiego 38

Bojano

2

Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Częstkowo, ul. Szkolna 9

Częstkowo

3

Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie

Jeleńska Huta, ul. Szkolna 5

Jeleńska Huta

Kowalewo

Szemudzka Huta

4

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie

Kielno, ul. Szkolna 4

Kielno

Kieleńska Huta

Leśno

Rębiska

Warzno

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie

Koleczkowo, ul. Wejherowska 24

Koleczkowo

6

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie

Łebno, ul. Szkolna 1

Łebno

Zęblewo

7

Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie

Łebieńska Huta, Kartuska 25,

Będargowo

Łebieńska Huta

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

Szemud, ul. Szkolna 4

Donimierz

Głazica

Grabowiec

Kamień

Szemud

9

Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki

Karczemki, ul. Gdańska 23

Dobrzewino

Karczemki

 

 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Przetoczynie

Przetoczyno, Pomorska 21, 

MAPA INTERAKTYWNA:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1V3GdJHwsC0v3WB9Sk5OPDyYhLgXu_cA&usp=sharing

 

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu ze względów medycznych zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia.

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

 

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Pomorskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Szemud. Dopiero wówczas nastąpi rozpoczęcie akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty dystrybucyjne będą nieczynne, więc udawanie się do nich w celu uzyskania tabletek z jodkiem potasu jest bezcelowe.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak, z ostrożności, należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów, o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych.

 Pamiętajmy! Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela.

 

WAŻNE!

Przydział tabletek otrzymanych przez gminy został dokonany w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich rejestrach (wg informacji o zameldowaniach na danym terenie), zaś w przypadku wystąpienia potrzeby ich dystrybucji, analogicznie dokonany zostanie przydział pomiędzy poszczególnymi sołectwami (wg stanu osobowego sołectwa na dany dzień).

 

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce

STR. 1STR. 2

 

ZASADY ODBIORU TABLETEK Z JODKIEM POTASU W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SZEMUD (WYŁĄCZNIE PO URUCHOMIENIU WW. PROCEDURY).

 1. Do punktu dystrybucyjnego należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór przez osobę starszą dla kilkorga członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela punktu dystrybucyjnego.
 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym gminę Szemud.
 4. Każdy może otrzymać przydziałową dawkę jodku potasu tylko raz, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia - plik do pobrania na dole strony) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 5. Osobom wydającym tabletki nie wolno podawać ich do spożycia zainteresowanemu. Uprawnione są do sprawdzenia tożsamości danej osoby i wydania jej odpowiedniej ilości tabletek.
 6. Nie ma możliwości przyjęcia tabletki z jodkiem potasu na terenie punktu dystrybucyjnego. Należy to uczynić poza obiektem wydawania.
 7. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 8. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

 

Materiały do pobrania:

- oświadczenie - wzór

Przetoczyno

 

Lokalizacja punktów widoczna jest również na poniższej mapie.

Data dodania: 2022-10-07 11:17:35
Data edycji: 2022-10-07 11:31:00
Ilość wyświetleń: 253

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej