***WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZATIKOWANY JĘZYK POLSKI”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZATIKOWANY JĘZYK POLSKI”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZATIKOWANY JĘZYK POLSKI”

 

Od marca do maja 2022 roku wybrani uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „ZaTIKowany język polski”, w ramach którego przygotowali interaktywne zadania ortograficzne na platformach Wordwall i LearningApps.org. Projekt miał na celu doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, wdrażanie do korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie samokształcenia, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, kształtowanie samodzielności i samodyscypliny oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce. Po ustaleniu składu grup, poznaniu zasad tworzenia zadań i obsługi obu aplikacji internetowych oraz wybraniu szablonów uczniowie w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem przygotowali zadania dotyczące przydzielonych zasad ortograficznych.

A oto efekty ich pracy:

  • zadania na stronie Wordwall

https://wordwall.net/pl/resource/31655123/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-%c3%b3-i-u

https://wordwall.net/pl/resource/32220341/polski/pisownia-ch-i-h

https://wordwall.net/pl/resource/31656407/polski/pisownia-wielk%c4%85-i-ma%c5%82%c4%85-liter%c4%85

https://wordwall.net/pl/resource/31657443/polski/pisownia-nie-zr%c3%b3%c5%bcnymi-cz%c4%99%c5%9bciami-mowy

https://wordwall.net/pl/resource/30885451/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-cz%c4%85stk%c4%85-by

https://wordwall.net/pl/resource/32221408/pisownia-%c4%85-%c4%99-om-em-on-en

https://wordwall.net/pl/resource/30559791/polski/pisownia-ii-ji-lub-i

https://wordwall.net/pl/resource/30895573/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-%c5%bc-i-rz

https://wordwall.net/pl/resource/32891559/polski/pisownia-wyraz%c3%b3w-z-rz-i-%c5%bc

  • zadania na stronie LearningApps.org:

https://learningapps.org/display?v=pw7th50en22

https://learningapps.org/display?v=pwkjjobcn22

https://learningapps.org/display?v=piawa50sa22

https://learningapps.org/display?v=pqsyw5hck22

https://learningapps.org/25746790

https://learningapps.org/25384081

https://learningapps.org/25310535

W nowym roku szkolnym kolejna edycja projektu dotycząca gramatyki, a w następnych latach – lektur obowiązkowych, form wypowiedzi pisemnej, rodzajów i gatunków literackich oraz środków stylistycznych.

Data dodania: 2022-06-07 14:07:23
Data edycji: 2022-06-07 14:15:48
Ilość wyświetleń: 220

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook