***WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE

I  Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Łebieńskiej Huty
  i Będargowa
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

- wypożyczając je do domu,

-czytając lub przeglądając na miejscu.

 1. W bibliotece obowiązuje cisza.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie dwie pozycje.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Opiekun biblioteki może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
 5. Opiekun biblioteki  może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym  w pkt. 5,  jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek dbać o ład i porządek w pomieszczeniach biblioteki i przestrzegać jej regulaminu.

II  Poszanowanie zbiorów biblioteki

 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu książek w takim stanie, w jakim je wypożyczył lub z usuniętymi szkodami.

 III. Podręczniki z dotacji celowej MEN

      1. W przypadku korzystania z podręczników prawa i obowiązki czytelnika reguluje Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych zapewnionych przez MEN i pochodzących z dotacji celowej.

 IV  Sankcje regulaminowe

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiadają rodzice uczniów.
 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty  ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

  V  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać opiekunowi biblioteki  lub dyrektorowi szkoły.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
Data dodania: 2021-01-11 20:44:36
Ilość wyświetleń: 499

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook