***WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIEŃSKIEJ HUCIE***

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ślubujemy! - uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie !!!

Ślubujemy! - uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie !!!

Ślubujemy! - uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie !!!

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Ten szcze­gólny dzień odbył się 6 października 2022 roku. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Uroczystość prowadzili koledzy i koleżanki ze starszych klas. Powitali Wójta Gminy Szemud - Ryszarda Kalkowskiego, Sekretarz Gminy - Barbarę Rzeszewicz, dyrektora szkoły - Ewę Jelińską, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. 

Pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wierszyki, zaprezentowany taniec, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromną, drewnianą linijką, pasowała każde dziecko na ucznia. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki od rodziców. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udaliśmy się do domów.

         Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.


Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy I – mgr Agaty Galardy. Za pomoc w organizacji serdecznie dziękujemy Rodzicom. Podziękowania kierujemy również do uczniów klas starszych, którzy pięknie wsparli artystyczną część uroczystości. 

 

Data dodania: 2022-10-09 14:06:24
Data edycji: 2022-10-09 16:25:27
Ilość wyświetleń: 243

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook